Hầu hết trên thế giới, những pha hành động mạo hiểm của diễn viên hành nghề