Theo nhiều nhà sử học người Viking được coi là những chiến binh tài năng nhưng