Trong suốt lịch sử trải dài của thế giới,có hàng ngàn món đồ quý hiếm được