Cloud 9 là một công trình nổi với hai tầng bao gồm bar và nhà hàng