Archive nhà ở

Nhà cá nhân năng lượng gió và mặt trời, sẽ giúp bạn sống không cần lưới điện ở bất cứ đâu trên thế giới

Nhà Eco Capsules, căn nhà năng lượng sạch được thiết kế bởi kiến trúc sư Bratislava

Khám phá những căn hộ siêu nhỏ tại Hong Kong

Hong Kong là một quốc gia rất nhỏ bé với diện tích đất chỉ vẻn vẹn