Hầu như trong chúng ta, ai cũng có đam mê chụp ảnh và được chụp ảnh