Có bao giờ bạn nghĩ mình sẽ bị bắt cóc bởi một nhóm tội phạm bí