Nếu bạn đã là bố mẹ, bạn có thể dễ dàng thấy thi thoảng con bạn