Khi đi xem một bộ phim kinh dị, bạn sẽ phải nín thở trong từng tình