Con gái là một "trạng thái" cực kì khó hiểu, cảm xúc của họ được ví