Máy móc là một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của con người.