Nếu bạn để ý những đứa trẻ con khoảng 3 tuổi trở xuống, thi thoảng bạn