Khi bạn thần tượng một ai đó tức là bạn đang có xu hướng nhìn họ