1. Thung lũng đường lửa ở Nevada đi qua các thành sa thạch màu đỏ tuyệt