Ảnh được chụp từ một nhóm các bạn trẻ đang có một chuyến phiêu lưu trên