Tại hồ Lost Lake ở công viên quốc gia Willamette, Bang Oregon, Mỹ, một hiện tượng