Nga là đất nước của rất nhiều điều lạ đời, nơi có nhiều vodka nhất trên