Nếu bạn từng rơi vào hoàn cảnh rõ ràng là đặt chìa khóa ở trên bàn