Chúng ta vẫn luôn biết, và cũng vẫn luôn ngỡ ngàng trước sự bao la, rộng