Đã 4 năm kể từ khi biệt kích SEAL kết liễu tính mạng của người từng