Để có một công trình hoàn hảo, phục vụ hiệu quả cho dân sinh, thì không