Những bộ phim kinh dị không thực sự đáng sợ sau khi nó kết thúc, vì