Đây là một bộ phim bom tấn dựa trên câu chuyện có thật về số phận