Chúng ta luôn được sống yên ổn và muốn được sống yên ổn, nhưng trong xã