Khi bạn đi đến một biên giới quốc tế nào đó, bạn sẽ thấy nó chả