Một loài khỉ ở Châu Phi đã có xuất hiện vào khoảng sáu triệu năm trước.