Trên Trái Đất của chúng ta luôn tồn tại nhiều loài động vật kỳ lạ và