Đã có những bộ phim về ngày mà robot thống trị thế giới, những con robot