Bạn đã từng biết đến hội chứng hoàn hảo hay còn gọi là rối loạn ám