Ô nhiễm môi trường đang là vấn đề không chỉ riêng của bất cứ nước nào