Đối với nhiều người phụ nữ thời điểm chuẩn bị hạ sinh một em bé là