Thảm họa sóng thần cực kỳ tàn khốc, đã được thể hiện rõ ràng qua những