[youtube id="pmkOGxi6DTM" width="640" height="360" position="center"] [divider] Thảm họa sóng thần cực kỳ tàn khốc, đã được