Cuộc sống luôn chứa đựng những điều kì diệu, và đôi khi bạn sẽ bắt gặp