Từ thời xa xưa, khi loài người hình thành những bước chân đầu tiên trên mặt