Tất cả chúng ta đều biết đến Đức Quốc Xã trong chiến tranh thế giới thứ