Các nhà làm phim của Disney đã rất tinh tế khi để một số thông tin