Khi bộ phim Hàm cá mập ( JAWS-1975) được công chiếu, đã khiến cho loài cá