Khi xăm ngày càng phổ biến, nhu cầu xăm càng nhiều, thì đối ngược với nó,