Con người được sinh ra từ thiên nhiên, được chăm sóc nhờ thiên nhiên, uống nguồn