Dù có một cuộc sống hòa bình, êm ấm, nhưng có khi nào bạn nghĩ thảm