Thế giới chúng ta đang sống quá rộng lớn, khó mà biết hết được những điều