Thế giới rộng lớn luôn là điều hấp dẫn mà chúng ta muốn khám phá nhất,