Khi nhắc tới những vị tăng sư thường làm chúng ta liên tưởng đến sức mạnh