Mẹ thiên nhiên không phải lúc nào cũng là người nghiêm túc, đôi khi bà trở