Trong đời sống hàng ngày, một số vật dụng tưởng chừng phải bỏ vào thùng rác,