Mỗi ngôi nhà được xây lên, đều chứng đựng rất nhiều tâm huyết của người chủ,