1. Nói không với phô mai. Nếu được đến Trung Quốc, bạn sẽ nhận thấy món