Có bao giờ bạn cảm thấy lo lắng, hồi hộp và bất an khi đứng trước