Máy tính là một vật dụng gần như không thể thiếu ở mọi người dân hiện