Bia là đồ uống có cồn được tiêu thụ nhiều nhất trên thế giới. Nó cũng